شرکت بنیان سازان نخست

شرکت بنیان سازان نخست 

معرفی شرکت

شرکت بنیان سازان نخست در سال 1400 به بهره گیری از مجرب ترین اساتید دانشگاه فردوسی , شریف و مهندسان با تجربه در موضوعات فنی و اجرایی با هدف اجرای پروژه های مهم دولت که منافع مردمی زیادی دارند, احداث گردید.

از جمله پروژهای بنیان سازان نخست را می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱– پروژه 2400 واحدی مسکن طرح اقدام ملی

۲– درمانگاه فوق تخصصی و ساختمان پزشکان

 فوق پیشرفته در تربت جام

( با رویکرد پدافند غیر عامل)