چشم انداز گروه شرکت های راه نو , ایجاد اشتغال  برای جوانان ایران بزرگ با افق  نگاه هزار فرصت شغلی تا سال 1402 ترسیم شده است.

امید داریم با دستیابی به این هدف بزرگ, نقشی هر چند کوچک در اقتصاد و تولید داخلی ایفا نماییم.

از اینرو گروه شرکت های راه نو در پاسخ به اعتماد ارزشمند شما سهامداران گرامی , برای تکمیل کادر فنی , اداری و بازرگانی خود, تصمیم به جذب نیرو از بین سهامداران عزیز دارد.

لذا از شما سهامداران محترم تقاضامندیم ضمن تکمیل فرم ذیل و ارسال مشخصات افراد مدنظر, ما را در این امر, یاری فرمایید.

فرم فرصت همکاری

"*" indicates required fields

وضعیت تاهل*
وضعیت نظام وظیفه
شامل مقطع تحصیلی ، رشته تحصیلی و توضیحات
رزومه کاری در شرکت ها، سازمان ها و یا فعالیت شخصی را به همراه مدت همکاری بنویسید.