اخبار

سنگ باد در مسیر شگفتی

به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های راه نو، در مصاحبه اختصاصی با مهندس الهی مدیرعامل شرکت سنگ باد تاکید شد: اولین نیروگاه خود تامین

بیشتر »