نصب توربین بادی

طول و پیچیدگی فرایند نصب توربین بادی وابسته به اندازه و نوع توربین بادی است. قبل از نصب توربین بادی تحقیقات فنی در مورد سایت نیروگاه، داده برداری سرعت و جهت باد لازم است که برای اطلاعات بیشتر می توان مقاله های میدان بادی و جهت باد مطالعه شود. لازم به ذکر است که مراحل قانونی کسب مجوز نیروگاه […]

میدان بادی چیست؟

میدان بادی اصطلاحا به منطقه ای گفته می شود که مقدار میانگین سرعت باد، به صورت چشمگیر بیش از نقاط دیگر باشد. در زمینه انرژی های تجدید پذیر، میدان بادی، منطقه ای است که میانگین سرعت آن، برای بازدهی توربین بادی مناسب باشد. در میان مناطق مختلف ایران، منطقه خواف، منجیل، بینالود میدان های بادی قدرتمند و […]

آینده توربین بادی: مقایسه جعبه دنده و محرک مستقیم

آینده توربین بادی به دلیل داشتن پتانسیل امیدوار کننده، به عنوان یکی از بزرگترین منابع انرژی تجدید پذیر، بسیار روشن خواهد بود. از دید شیوه انتقال نیرو، دو نوع توربین بادی امروزه رقابت می کنند تا به عنوان طراحی غالب، شناخته شوند: توربین بادی با جعبه دنده(gearbox) یا محرک مستقیم(direct-drive). در این مقاله هر دو نوع توربین مورد بررسی […]

ارزیابی منابع بادی

پارامترهای اساسی و اختیاری ارزیابی منابع بادی پارامترهای اساسی و اختیاری ارزیابی منابع بادی در این متن شرح داده شده است. این عوامل برای پایش پتانسیل های بادی هر منطقه الزامی است. پارامترهای اساسی هسته اصلی پایش انرژی باد، جمع آوری داده های سرعت باد(wind speed)، جهت باد(wind direction) و دمای هوا است. شرح هر […]